เหตุกระรอกขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงภายในอุทยานเกษตร

เกิดเหตุกระรอกขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงภายในอุทยานเกษตร ทำให้ไฟฟ้าวงจรที่ 7 ลัดวงจรส่งผลให้บริเวณ โซนหอพัก 9 หลังหอพัก 8 หลังหอพักอินเตอร์โรงอาหาร 2 โรงอาหารคอมเพล็กซ์ ยูเซ็นเตอร์ และโซนหมู่บ้านมอดินแดงทั้งหมดดับ งานไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจ่ายไฟฟ้าได้ปกติเวลาประมาณ 9.15 น.

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น เตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านการกู้ภัยทางน้ำ

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น เข้าเตรียมความพร้อมสนับสนุน ภารกิจด้านการกู้ภัยทางน้ำ และสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างเคลื่อนที่จำนวน 2 คัน งานสีฐานเฟสติวัล บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

แผนผังระบบจราจรงานประเพณีลอยกระทงสีฐาน เฟสติวัล

แผนผังกำหนดระบบจราจร งานประเพณีลอยกระทงสีฐาน เฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ การจราจรชั่วคราวภายใน มข. วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558
แหล่งข่าว :: https://www.facebook.com/mdspecialoperation

ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชั่วคราว บริเวณบึงสีฐาน

        เจ้าหน้าที่จากงานซ่อมบำรุงฯ กองอาคารและสถานที่ กำลังปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างชั่วคราว บริเวณบึงสีฐาน เพื่อเตรียมงานสีฐานเฟสติวัล 23-25 พ.ย. 58

ตรวจความพร้อมและความคืบหน้า งานสีฐานเฟสติวัล

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 18.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจความพร้อมและความคืบหน้า ด้านกายภาพและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บริเวณบึงสีฐาน เพื่อเตรียมงานสีฐานเฟสติวัล

Pages